Hyrläkare garanterar vårdgaranti

Utan hyrläkare skulle primärvården i Blekinge inte klara vårdgarantin. Det säger Gerd Fridh förvaltningschef inom primärvården i Blekinge.

Vårdcentralerna i länet blir allt bättre på att ge vård inom sju dagar som vårdgarantin säger, visar statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Sedan förra mätningen har man ökat från 46 000 personer som fått vård till cirka 50 000.

Enligt Gerd Fridh har man kunnat öka tillgängligheten mycket tack vare att man fått in fler hyrläkare.

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@sr.se