Projekt kring läkemedelsplasma

För att minska biverkningarna vid blodtransfusioner har Blekingesjukhuset startat ett projekt kring läkemedelsplasma.

Blekinge är först i Sverige med att testa hur det påverkar patienter att blodplasman behandlats och gjorts fri från vissa virus.

Norge har använd läkemedelsplasma i sexton år och Finland kommer snart att gå över till det.

Läkemedelsplasma är vanlig blodplasma från blodgivning som behandlats till ett läkemedel genom att man gjort plasman fri från vissa virus och gjort den cellfri.

Drygt en procent av de som får vanlig blodplasma vid blodtransfusion får olika biverkningar som feber och utslag.