Stormfälld skog måste bort före sommaren

Skadorna efter stormen Per är värre än befarat och i bland annat Blekinge finns det mer stormfälld skog än man tidigare trott.

Skoggsstyrelsen har med helikopter inventerat delar av södra Sverige. Den inventeringen visar att problemen med så kallade vindfällen, stormfälld skog, är större än väntat.

Att mer skog har fallit betyder också att det kan bli stora problem med granbarkborren. Enligt projektledaren Johanna From är det riktigt allvarligt.

– Om vi får en sommar som den förra året så är risken mycket stor att vi får angrepp och det också på stående skog, säger hon.

Och det är bråttom med att få bort skogen. Senast 1 juli måste skadat och avverkat granvirke vara omhändertaget enligt skyddsbestämmelserna i skogsvårdslagen.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se