Hot om böter mot festival kvarstår

På Sweden Rock Festival i Norje är man inte oroliga trots att hotet om höga böter kvarstår efter att miljööverdomstolen inte prövar ärendet.

Enligt de mätningar som Miljöförbundet väst gjorde under 2005 års festival överskreds Socialstyrelsens riktvärden ett flertal gånger. I samband med mätningarna gjordes därför en anmälan.

Ärendet har nu passerat en rad instanser och efter miljööverdomstolens nej står det klart att festivalen krävs på 50.000 kronor för varje spelning som överskrider de satta ljudgränserna.

Enligt Tony Balogh, informationsasvarig, gjorde festivalen redan förra året förändringar som gör att ljudnivåerna inte ska bli för höga och leda till böter.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se