Flera olika trafiklösningar diskuteras

Det är fortfarande oklart hur de framtida transporterna till och från färjeläget på Verkö i Karlskrona ska lösas. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen.

Den omstridda Bengtsaleden som skulle underlätta en framtida trafikökning är nu bara ett av flera olika alternativ som man ska undersöka.

Kommunalrådet Mats Lindbom (c) vill inte förorda någon särskild lösning men säger samtidigt att alternativen för trafiken till och från Verkö inte är så många.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se