Skolhus lever upp med annan verksamhet

Nu diskuteras hur byn Ringamåla norr om Karlshamn ska kunna leva vidare efter att skolan där läggs ner.

När Ringamåla skola läggs ner i sommar kan skolhuset istället bli samlingsplats för företag, ett lärcentrum, ett gym eller ett internetcafé.

Det är några bland många idéer som kommit fram när politiker och ringamålabor har träffats och spånat idéer kring hur skolhuset kan användas.

– Helst vill vi se en samlingsplats för företag och ett lärcentrum, saker som kan bidra till att utveckla bygden, säger Jan Johansson från Ringamåla bygdekommitté.

På sikt har Bygdekommittén dock som mål att skolan ska kunna öppna igen.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se