Ojämn bedömning vid körkortsprov

Vägverkets körkortsinspektörer bedömer inte dem som kör upp på ett enhetligt sätt.

Skillnaderna är stora och oförklarade i andelen godkända körprov. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

Inom ett och samma kontor kan andelen skilja uppåt 40 procentenheter mellan olika inspektörer.

Många kontor uppfyller inte heller Vägverkets egna krav på hur stor variation det får finnas mellan olika inspektörer.