Förbättringar på vårdcentraler otillräckliga

Trots förbättringar är det fortfarande 3 av 10 som inte kommer fram till vårdcentralerna i länet när de ringer.

Med det nya callback-systemet, som sedan årsskiftet finns på alla vårdcentraler i länet, har man sett en förbättring.

Men det räcker ändå inte till, enligt Gerd Fridh, förvaltningschef inom primärvården i Blekinge.

– Vi har massor med sjuksköterskor som sitter och svarar i telefon, men trycket är så stort att vi inte hinner med, säger hon.

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@sr.se