Kvinnor får hjälp att bli självständiga

Det är viktigt att invandrarkvinnor har egen ekonomi för att kunna bli mer självständiga. Det säger Meri Helena Forsberg, ordförande i internationella föreningen för invandrarkvinnor, IFFI.

Genom att träffa lokala föreningar hoppas hon inspirera dem till mer arbete som ska hjälpa invandrarkvinnor på vägen.

Meri Helena Forsberg hoppas få till en förändring genom att prata om att många invandrarkvinnor inte har egen ekonomi.

Hon har arbetat med frågan under flera år och nu vill hon att även lokala föreningar arbetar mera med att belysa vikten av egen ekonomi.

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@sr.se