Hyresgäster utan TV trots avtal

Flera hyresgäster i Karlshamn får inte det TV- utbud som de betalar för.

I tisdags släcktes det analoga nätet ner i flera av hyreshusen och alla digitala kanaler försvann.

Enligt hyresavtalen skulle alla få digitalboxar när förändringen genomfördes, men enligt Sydöstran är det bara några få som fått det.

Bolaget som skulle leverera boxarna säger att problemet beror på att de inte fått veta vilka alla är som bor i husen, men att man nu arbetar med det.