Vägverket vill samarbeta med polska åkerier

För att öka trafiksäkerheten på vägarna i Skåne och Blekinge vill Vägverket i Skåne nu börja samarbeta med polska åkerier.

En kartläggning som Vägverket sammanställde i slutet av förra året visar att av de runt en och en halv miljon transporter som varje år kommer in i Sverige så går cirka tre fjärdedelar genom Skåne och Blekinge.

Vägverket vill nu få polska åkerier att tänka mer på trafiksäkerhet och miljö.

Tidigare har Vägverket försökt påverka svenska speditörer, för att få dem att ta med krav på säkerhet och miljötänkande när de upphandlar transporter.