Förvånande många döper sina barn

Det är väldigt populärt att döpa sina barn i Blekinge. Lunds stift, där länet ingår, toppar dopstatistiken i landet.

Nästan 90 procent av alla barn som har föräldrar som är medlemmar i Svenska kyrkan döps i Lunds stift. Det är högst i landet tillsammans med Karlstads stift.

Att det är så många barn som döps i stiftet tycker Bo Larsson, chef vid utvecklingsavdelningen i Lunds stift är förvånande.

Han säger att ett stift där en storstad ingår oftare har lägre statistik än stift med mycket glesbygd

Robert Johansson
robert.johansson@sr.se