Hårfärgning kan vara hälsofara

Frisörer i länet vittnar om att allt fler färgar håret och just nu håller forskare i Lund på att utreda vad de kemikalier som frisörer använder dagligen, kan få för konsekvenser för deras hälsa.

Emelie Fredriksson från Karlshamn färgar håret ofta.

- Om det är farligt borde vi konsumenter få mer information, tycker hon.

En tidigare undersökning visar att frisörer löper större risk än övriga befolkningen att föda barn med missbildningar. Det är också vanligare med hudeksem och luftvägsbesvär bland frisörer än övriga befolkningen.