150 utan jobb på Aarhus Karlshamn trots vinstökning

För många anställda på fetttillverkaren Aarhus Karlshamn kommer beskedet att företaget ska skära ner personalstyrkan med 150 tjänster varav omkring 75 stycken i Karlshamn plötsligt och överraskande.

Måndagens delårsrapport visade på en vinstökning på 33 procent och en ökning av omsättningen, men trots detta ska personalstyrkan totalt på fabrikerna i Karlshamn och Aarhus i Danmark minskas med sammanlagt 150 personer fram till 2009.

Personalen, de omkring 650 som är anställda i Karlshamn, ska informeras på personalmöten under tisdagen.