Tandläkare frias av länsrätten

En tandläkare från Sölvesborg, som varnats för att ha utfört en rotfyllning utan röntgendokumentation och fullständig journalföring, slipper disciplinpåföljd.

Det har länsrätten beslutat och river där mer upp Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut.

Enligt rätten togs beslutet på felaktiga grunder efter som någon rotfyllning aldrig genomförts.