Karlskronaelever sålde flest blommor

Klass 4 a vid Rosenfeldtsskolan i Karlskrona var den klass i Blekinge som lyckades sälja flest majblommor.

De 23 eleverna i klassen sålde för hela 24 510 kronor. Det blir 1 066 kronor per elev.