Studenttransporter är trafikfaror

Polisen oroas över de stora riskerna för skador när studenttransporterna nu drar runt på gator och torg.

I studentfirandet ingår att åka runt på stan i olika fantasifulla fordon som på lastbilsflak, i kärror eller kanske i veteranbilar.

För några studenter varje år blir inte firandet vad de tänkt sig, utan de skadar sig under hemtransporten.

Per-Erik Eriksson vid Kristianstadspolisen uppger att det varje år förekommer att fordon välter, studenter ramlar av eller råkar ut för andra olyckor.