Asarumsbor vill få bort sjukhusdirektören

Landstinget i Blekinge har fått protestlistor från det så kallade Snapphaneupproret i Asarum som kräver att sjukhusdirektören ska avgå.

Asarumsbor har under en tid protesterat mot planerna på att dra ner på verksamheten på Blekingesjukhuset i Karlshamn. De har skickat runt listor med stöd för läkarna på sjukhuset och med krav på att sjukhusdirektör Gilda Johansson ska avgå. 

Omkring 400 personer har skrivit under proteslistorna.