Omfattande fågeldöd i Östersjön

Gång på gång kommer nya rapporter om omfattande fågeldöd och de flesta rapporter kommer från Blekinge, men nu kommer också larm från Danmark.

Danska ornitologer slår larm om mängder av döda ejdrar i södra Östersjön och Öresund.

Dansk Ornitologisk Forening rapporterar att 115 döda ejdrar den senaste tiden har hittats vid Ärtholmarna nordost om Bornholm.

Några fynd har också gjorts längs Öresundskusten vid Dragör.

Någon entydig förklaring till fågeldöden finns inte.