Blir pilotskola för ny hälsosatsning

Högavångskolan i Olofström står i fokus när landstinget i Blekinge drar igång ett hälsoprojekt.

Skolan ska testa en ny form av samarbete mellan skola, socialkontor, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri.

Rekotrn Pekka Kiiskinen säger till Blekinge läns tidning att det ligger helt i linje med deras hälsoprofil. Projektet ska starta till hösten.