Gift ställer till problem längs kusten

Det marina livet i Blekinge förgiftas av giftet TBT som kommer från båtbottenfärg och länsstyrelsen anser att det är särskilt illa i Sölvesborg.

Giftet TBT eller tributyltenn kommer från bottenfärgen på båtar som sedan lagras på botten i hamnar och marinor.

Färger som innehåller TBT förbjöds 1989 men eftersom stora mängder fortfarande ligger kvar i botten sprids det vidare i havet då hamnen muddras.

På flera håll i länet är giftvärdet i botten mycket högre än tilltåtet enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Det marina livet påverkas och flera arter i havet drabbas på olika sätt av det giftiga ämnet.

Robert Johansson
robert.m.johansson@sr.se