Kan få dispens för stormfälld skog

Det ser inte ut att bli några böter för de skogsägare i Blekinge som inte tagit hand om den stormfällda skogen fram till den första juli.

Skogsstyrelsen har beslutat om möjlighet att söka dispens och orsaken är främst att det saknas resurser att ta hand om de många träden.

Södra Skogsägarna hör till dem som ska söka dispens. Enligt regionchefen Sten Frohm kommer det att finnas kvar stomfällda träd åtminstone till mitten av juli.