EU avgör ålens och torskens öde

Nu vill EU rädda torsken och ålen och på måndagen samlas EU:s jordbruksministrar för att bestämma hur det ska gå för arterna.

Ålen har funnits i 100 miljoner år men nu är dess existens allvarligt hotad. De senaste 20 åren har glasålen minskat i antal med mellan 95 och 99 procent. 

Enligt Magnus Kindbom, sakkunnig på jordbruksdepartementet, är ett allt för hårt fiske i både svenska och andra europeiska vatten den största orsaken.

De frågor som ministrarna ska besluta om handlar om en långsiktig återhämtningsplan för ålbeståndet i världen och om en plan för torskfisket i Östersjön, säger Magnus Kindbom.