Mild vinter minskade kväveutsläpp

Flygflottiljen F 17 i Kallinge lyckades förra året halvera sina utsläpp av kväve.

Enligt flottiljens miljösamordnare Ingemar Robertsson är förklaringen till det minskade utsläppet den milda vintern som minimerade halkbekämpningen med kväverika medel.

Totalt släppte flottiljen ut nio ton kväve och det kan jämföras med runt tjugo ton ett normalt år.

Efter ett regeringsbeslut arbetar F 17 med att hålla kväveutsläppen nere permanent. Ett arbete som ska vara genomfört under nästa sommar.

Utsläpp av kväve kan bland annat leda till syrebrist och bottendöd i sjöar och hav.