EU-länderna överens om torskplan

På tisdagen blev det klart hur EU ska arbeta för att rädda torsken i Östersjön. Tills vidare ska fiskets omfattning minska med tio procent per år.

Planen har tagits fram av jordbruks- och fiskeministrar i EU efter flera månaders förhandlingar.

Enligt planen ska kontrollerna för att komma åt svartfiske skärpas och ett nytt system införas för hur många dagar till havs som båtar som fiskar torsk får vara.

Något beslut är inte taget om när fisket ska återgå till det normala igen.