Flera hundra blekingar väntas få jobb i år

Företagen i länet ser ljust på framtiden. Enligt Länsarbetsnämnden ska flera företag nyanställa och flera hundra arbetslösa kommer att få jobb under året.

Enligt Christer Kihlström, biträdande länsarbetsdirektör, har det inte sett så här bra ut sedan i början av 1990-talet. 

Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Enligt den senaste prognosen kommer ytterligare 750 personer att ha fått arbete under första kvartalet 2008.

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@sr.se