Grundstött fartyg försöker komma loss

Det norskregistrerade fartyg, som gick på grund vid Blekingekusten utanför Hörvik på tisdagsmorgonen, försökte komma loss på egen hand på eftermiddagen.

Enligt Kustbevakningen gjorde besättningen sig av med barlast för att det ska vara lättare att komma loss.

Kustbevakningens dykningar visar att grundstötningen bara orsakade mindre skador på skrovet.

Fartyget är ett 80 meter långt lastfartyg med åtta mans besättning från Polen. Besättningen klarade sig oskadda och ingen olja har läckt ut i havet.