Krav på stopp av storregioner tilltalar m

Kravet på ett slopande av de framtida storregionerna är något som tilltalar moderaterna i Blekinges ordförande Gustav Nilsson.

Enligt Nilsson ska vilja till förändring komma underifrån och inte som ett påbud från någon statlig utredning.

Förslaget om storregioner skulle innebära att till exempel Blekinge skulle slås ihop med ett eller flera grannlän.

Tankarna på en slopning av storregionerna presenterades av moderate partisekreteraren Per Schlingmann på DN-debatt.