Soligt väder har gett bra skördar

Den senaste tidens värme i Blekinge har inneburit idealiskt skördeväder för lantbrukarna.

Det soliga vädret i länet har till stor del varit bra för lantbrukarna. Nils-Erik Bondesson från Ramdala öster om Karlskrona har inte behövt ställa in en enda dags höbärgning på grund av regn.

Gertrud Ivarsson på LRF bekräftar att förstaskörden av vall, alltså det som går till djurfoder, har varit bra i hela Blekinge.

Men nu behövs det regn för att klara en andra och tredje skörd av vall, liksom bet- och potatisskörden.

Carina Melin
carina.melin@sr.se