Kirurgkliniken får kritik

Socialstyrelsen kritiserar kirurgklinken på Blekingesjukhuset på flera punkter.

Det handlar bland annat om bristande utbildning och att man inte märkt upp patienters katetrar om de har haft fler än en.

Problemen uppdagades i samband med att en sjuksköterska föräxlade två katetrar och av misstag injicerade kranvatten i en patients blodomlopp.

Misstaget uppdagades snabbt och patienten fick inga men av det inträffade.