Premiärtur drabbad av förseningar

Turerna från Karlskrona med den elektrifierade kustbanan drabbades av en hel del problem under lördagen.

På sträckan Karlskrona-Kristianstad var det både signalfel och växelfel vilket gjorde att flera avgångar försenades med runt en halvtimme.

Enligt SJ är det oklart vad felen berodde på.