Hemlig information riskerar att läcka ut

Få företag i länet har förbjudit mobiltelefoner med digitalkamera trots att det råder fotoförbud på fabrikerna.

Varken ABB, Flextronics eller Aarhus Karlshamn har infört något speciellt förbud trots att det finns mycket information som inte får spridas till allmänheten.

Enligt Hans Åke Jönsson, platschef på ABB i Karlskrona, har de kanske varit blåögda. Men han säger att det är svårt att anpassa verksamheten till den nya tekniken.

Inte heller Marinbasen eller F17 anser att det behövs något förbud eftersom de litar på sina anställda. Besökare har alltid någon med sig när de rör sig inne på området.

Karin Norberg
karin.norberg@sr.se