Får byta fönster i kulturbyggnad

Länsstyrelsen godkänner att byggnadsminnet Väggaskolan i Karlshamn får byggas om.

Det som ska göras är att byta fönsterglas i tre fönster i en av byggnaderna, för att minska risken för personskador.

Länsstyrelsen finner att det kulturhistoriska värdet inte kommer påverkas av ombyggnaden.