Vill veta hur nytt bibliotek passar in

Det nya stadsbiblioteket i Karlskrona kan bli försenat igen.

På torsdagen var det meningen att miljö- och byggnadsnämnden skulle ta beslut om placeringen men nu skickas utredningen tillbaka till tjänstemännen igen.

Nämnden vill enligt Blekinge Läns Tidning inte bestämma sig förrän man vet hur byggnaden påverkar statsbilden på respektiva plats.

De platser som fortfarande är aktuella är Stortorget, Gasverkstomten, Kungsplan och Pottholmen.