Samlar namn i protest mot dåliga löner

Över 200 lärare och pedagoger i Olofströms kommun protesterar mot vad man anser vara för låga lönepåslag.

I en namninsamling skriver man att budet på 2,5 procents löneökning är allt för lågt och Lärarförbundets ordförande Gunnar Thorell pekar på att grupper med lägre utbildning är på väg ikapp.

Utbildningsnämndens ordförande Rolf Persson (s) har dock svårt att se att kommunen skulle kunna öka lönepåslaget till lärarna och pedagogerna.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se