"Neddragningar kan ge sjuk personal"

Om Blekingesjukhuset sparar in på tjänster riskerar sjukskrivningarna att öka. Det säger Christer Wihlborg, ordförande för fackförbundet Kommunal på Blekingesjukhuset.

I ett nytt förslag vill sjukhusdirektör Gilda Johansson dra in 150 tjänster. 

Bakgrunden är att Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn måste spara 50 miljoner kronor under 2008 för att komma i ekonomisk balans. 

Tidigare har det funnits andra förslag på besparingar, till exempel att lägga ut röntgenverksamheten på entreprenad, men de har inte fått politiskt stöd. 

Nu är enda lösningen att dra in på personal, enligt Gilda Johansson. Det handlar framför allt om visstidsanställda som inte får fortsatt vikariat. 

Det är inte bra för den personal som är kvar, tycker Christer Wihlborg.

– Jag är orolig för att de som är kvar får en ökad arbetsbelastning, och att det kan generera fler sjukskrivningar, säger han.

Kristina Klintin
kristina.klintin@sr.se