Sjöräddningen ska agera vid oljeutsläpp

I framtiden ska Svenska sjöräddningssällskapet rycka ut på oljeutsläpp till havs.

Besättningarna ska utbildas att göra en första insats för att begränsa spridningen av ett utsläpp.

Någon gång under nästa år ska stationen i Hörvik kunna åka på den nya typen av uppdrag.

Från Blekinge är det tre av sjöräddarna från stationen i Hörvik som åker på utbildning och Bert-Ola Lindros säger att han hoppas på att få lära sig mycket på utbildningen och kunna lära vidare till sina kamrater.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se