Polis och social anmäls efter dödsskjutningen

Nu polisanmäls socialförvaltningen och polisen i Karlskrona efter dödsskjutningen i Rödeby. Det är en patientförening i Göteborg som står bakom anmälan.

Patientföreningen vill att socialförvaltningens och polisens ansvar i samband med dödskjutningen i Rödeby, då en 15-årig pojke sköts ihjäl och en 16-årig pojke skottskadades, utreds.

Föreningen menar att myndigheterna har gjort sig skyldiga till tjänstefel genom att inte stoppa de trakasserier som den misstänkte 50-åringen och hans familj blev utsatta för tiden innan den tragiska händelsen.

Polisen har redan anmält sig själv för att utreda om någon har gjort sig skyldig till tjänstefel i samband med dödsskotten i Rödeby.