Försökter få elever att dricka mindre

I Olofström har Högavångsskolans rektor tagit initiativ till ett möte för att stävja alkohol- och droganvändningen.

Mötet ska hållas med utbildningsförvaltningen och socialkontoret i veckan och de ska diskutera gemensamma satsningar.

Rektor Pekka Kiiskinen säger till Blekinge Läns Tidning att det inte är en specifik händelse som lett fram till det här. Bakgrunden är en oro över tillgången till narkotika i samhället i stort, säger han.