Unga lärare får stöd i undervisning

De äldre lärarna i Karlskrona ska bli bättre på att stötta sina yngre kolleger.

Nu sätter sig de äldre lärarna i Karlskrona kommun i skolbänken för att lära sig hur de ska kunna stötta sina yngre kolleger.

Enligt initiativtagaren Margaretha Bjarke, specialpedagog på barn-och ungdomsförvaltningen, är det en viktig del.

– Lärarutbildningen har förändrats. Det betyder inte att den är sämre men varför inte sätta sig ner och dela med sig av sina respektive kunskaper, säger hon.

Hennes idé har varit att föra över kunskap från äldre till yngre kolleger främst när det gäller läsning och skrivning i de yngre åldrarna.

Sedan i början av höstterminen träffas lärare som representerar nästan alla Karlskrona kommuns skolor en gång i veckan för att fördjupa sina kunskaper och sedan bilda nätverk så att intresset för läsinlärning lyfts fram.

Ulrika Wilke
ulrika.wilke@sr.se