Lyckade försök sätter fokus på Blekinge

Blekingesjukhuset kan bli en förebild för hela landet när det gäller hanteringen av läkemedelsplasma.

Läkemedelsplasma är helt enkelt en bättre renad blodplasma och försöket som pågått sedan i våras på Blekingesjukhuset har varit väldigt lyckat. Inte en enda patient har reagerat negativt på blodgivningen.

Ungefär en och en halv procent av alla patienter reagerar i normala fall negativt på den vanliga blodplasman. Det kan innebära allt från feber till att patienten i extrema fall avlider.

Och enligt Ivar Vaara, verksamhetschef för laboratoriemedicin på Blekingesjukhuset, är det nu fler sjukhus som verkar hänga på.

– Det vore roligt om vi fick vara förebild, säger han.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@sr.se