Höjd fastighetsskatt för många i Blekinge

Var sjunde Blekingebo kommer få höjd fastighetsskatt efter årsskiftet.

Detta enligt en undersökning som SCB gjort på uppdrag av intresseorganisationen Villaägarnas Riksförbund.

Fastighetsskatten får nästa år ett tak på 6000 kronor och skattesatsen sänks med en fjärdedel. Från 1 procent till 0,75 procent.

Trots det kommer 4400 småhusägare i Blekinge enligt Villaägarnas Riksförbund få betala mer i skatt. Totalt i landet handlar det om 220 000 villaägare som kommer få betala mer i skatt efter årsskiftet, enligt organisationen.