Lovar att Karlshamnslukten ska bli bättre

Företagsledningen för Aarhus Karlshamn lovar nu att aktivt försöka arbeta med att få ner de lukt- och bullerproblem som stört de drabbade kommuninvånarna under en längre tid.

På tisdagskvällen träffade företagets representanter berörda vid ett möte.

– Jag tycker att det var ett bra möte. Vi måste få igång en dialog för att lösa det här och vi tar den här frågan på absolut största allvar, säger Aarhus Karlshamns platschef i Karlshamn, Magnus Jörsmo. 

Det är boende och turister i Karlshamn som i omgångar klagat på de lukt- och bullerproblem som Aarhus Karlshamns verksamhet skapar.

Aarhus Karlshamn erkänner att man har haft problem med de här bitarna och hänvisar till driftsstörningar, men flera kommuninvånare har tröttnat på problemen och lämnat in klagomål för att få en ändring till stånd.

– Detta är ett av de största problemen för bilden av Karlshamn för omgivningen och tar inte fabriken detta på allvar så måste kommunen ingripa, menar Karlshamnsbon Rutger Eriksson.

Många av de kommuninvånare som klagat fanns med på mötet som Aarhus Karlshamn höll under tisdagskvällen och från företagets sida lovar man att jobba med den här frågan.

– Vår nya fabrik är klar 2009 och de minskar problemen, men fram till dess ska vi göra så mycket vi kan för att förbättra miljön för de boende i området, säger Magnus Jörsmo.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se