Ronnebys äldre varnas för falska säljare

Omsorgen i Ronneby kommun går nu ut med en varning för falska försäljare som lurar gamla att köpa larm.

Enligt verksamhetschefen för äldreomsorgen, Laila Jeppsson, har äldre i kommunen blivit kontaktade av personer som utgett sig för att arbeta med ett äldreprojekt.

Uppringarna vill komma ut för att erbjuda bland annat trygghetslarm och låsanordningar.

Kommunen vill nu varna äldre och deras anhöriga att vara extra observanta och råder att inte släppa in människor som inte kan legitimera sig.