Säkerheten viktig för hamnutveckling

En förutsättning för att Karlshamns hamn ska kunna fortsätta expandera är att man hela tiden jobbar med säkerhetsfrågorna. Det anser Karlshamns hamns säkerhetschef Jan Ravheden.

Han pekar på att större hamnar är ett utsatt mål när det gäller exempelvis terrorhandlingar.

– Ett ökat säkerhetsmedvetande måste finnas med när man bygger ut olika delar av hamnarna, säger han.

Under två dagar står hamnsäkerhet i fokus i Karlshamn, där speciellt inbjudna gäster från bland annat Litauen och Tyskland får insyn och kunskap om olika lösningar för att klara de säkerhetskrav som ställs på hamnar numera.

– Det här är en viktig fråga och det är bra om man kan hitta olika lösningar tillsammans för att klara av de säkerhetskrav som ställs, säger Ulf Kjellgren, projektledare på länsstyrelsen i Blekinge.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av aktörerna som visar upp tekniska lösningar för att klara säkerheten under de här dagarna.

– Vi är här för att visa att man genom att använda tekniska hjälpmedel kan underlätta en hel del av den kontroll av gods och fordon som sker i hamnarna, säger Henrik Johnsson på Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se