Storsatsningen ska säkra elförsörjningen

Det kommunala bolaget Olofströms kraft satsar 110 miljoner kronor på gräva ner hela deras ledningsnät.

För att finansiera en del av ombyggnaden vill bolaget ta upp ett lån på 50 miljoner kronor.

Bolagets vd Jörgen Nilsson har nu vänt sig till Olofströms kommunledning och ansökt om kommunal borgen för lånet. Enligt honom får de bättre ränta på lånet om man har kommunen som borgesman.

Olofströms kraft räknar med att hela elnätet ska vara nedgrävt tidigast om fem år.