Stiftet vill ta bort ordet äktenskap

Lunds stift, där Blekinge ingår, har nu tagit ställning i den känsliga frågan kring homoäktenskap.

Både domkapitlet och stiftstyrelsen är överens om att samma lagar ska gälla för alla äktenskap oavsett sexuell läggning.

Men domkapitlet tycker, till skillnad från stiftstyrelsen, inte att det ska få heta äktenskap längre. De föreslår något mer neutralt begrepp, som till exempel samlevnad.

– Äktenskap är laddat och har åtminstone historiskt använts för det som är mellan man och kvinna, säger Tommy Werger, kanslichef på Lunds stift.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@sr.se