Philip bäst på nutidsorientering i länet

Vinnare i länet av DN:s nutidsorientering blev niondeklassaren Philip M Lauterbach från Wämöskolan i Karlskrona.

Som pris får han åka till Stockholm med övriga länsvinnare i landet och träffa bland annat skolminister Jan Björklund.

Vinnarna kan då ge ministern goda råd på hur man kan förbättra den svenska skolan.