Utreder säkerhetskulturen inom försvaret

Statens Haverikommission misstänker att helikopterpersonalen inom försvaret tar för lätt på säkerheten.

Kommissionen har nu startat en extra utredning för att undersöka hur säkerhetskulturen ser ut inom försvarets helikopterverksamhet. Bakgrunden är helikopterolyckan i småländska Ryd där fyra officerare från F 17 dog.

Totalt har 14 personer omkommit i militära helikopterolyckor sedan millennieskiftet.

– Det kan finnas ett samband mellan dessa olyckor och den i Ryd, säger kommissionens utredningschef Agne Widholm.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@sr.se