Oro på Blekingesjukhuset för besparingar

På Blekingesjukhuset har personalen nyligen fått veta att 150 visstidsanställda ska bort enligt ett nytt förslag. Nu ska varje avdelning göra en konsekvensbeskrivning för att se vad besparingen skulle leda till.

Det är ett tungt besked, anser Gun Lagerlöf Håkansson, avdelningschef för röntgenavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. 

Hon är väl medveten om sjukhusets behov av att spara pengar. I våras ville sjukhusledningen spara genom att lägga ut hela röntgenverksamheten på entreprenad, men det förslaget röstades ner av politikerna. 

Någonstans måste 50 miljoner kronor sparas in under nästa år och Gun Lagerlöf Håkansson är bekymrad.

– Jag tänker ju på att vi har en dygnet runt-verksamhet och vi måste tänka på att vi har folk som räcker till, säger hon.

Kristina Klintin
kristina.klintin@sr.se